Debata: "Bliski Wschód: religie, kultura, polityka"

Wtorek 13 Październik 2015
Debata: "Bliski Wschód: religie, kultura, polityka"

W imieniu Wydziału Humanistycznego AGH oraz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów zapraszamy na debatę: "Bliski Wschód: religie, kultura, polityka", która odbędzie się 19 października w Klubie Studio.

Podczas spotkania pracownicy i bliscy wspólpracownicy Wydziału Humanistycznego wygłoszą wprowadzenie do dyskusji, na którą zapraszamy.

⁕ ,,Syria i przedsiębiorczości Syryjczyków"
dr Anna Olszewska rozpocznie dyskusję na temat wkładu świata arabskiego w cywilizację. Opowie również o historii transferu technologii i wiedzy do kultury europejskiej.

⁕ „Arabska Wiosna i problem uchodźców z perspektywy Turcji"
mgr Karol Kaczorowski opowie o Arabskiej Wiośnie i jej dzisiejszych konsekwencjach oraz o sytuacji w Turcji w związku z wojnami na Bliskim Wschodzie.

⁕ ,,Syria i Syryjczycy - prawdy i mity"
dr Maria Stojkow bedzie mówiła o kulturze arabskiej na przykładzie Syrii, zwracając dużą uwagę na religię. Spróbuje też obalić mity dotyczące Arabów oraz muzułmanów.

Nad merytoryczną treścią debaty oraz jej przebiegiem będzie czuwał prof. Janusz Mucha.

Debata organizowana jest przez: Wydział Humanistyczny AGH oraz URSS AGH - Uczelniana Rada Samorządu Studentów AGH

https://www.facebook.com/events/1550386458557715/