Fundacja DKMS Polska (Baza Dawców Komórek Macierzystych)

Piątek 02 Październik 2015
DKMS Polska

„Powiedz AAAaaa” to projekt powiązany z rozpoczętą w kwietniu 2013 roku przez Fundację DKMS Polska inicjatywą rejestracji potencjalnych Dawców szpiku na uczelniach. Jego celem jest zaangażowanie społeczności akademickiej w walkę z nowotworami krwi poprzez edukację oraz inicjowanie akcji rejestracji. W ramach poprzednich inicjatyw skierowanych do studentów z całej Polski, na uczelniach zarejestrowano ponad 64 000 potencjalnych Dawców, spośród których 
już ponad 130 podarowało potrzebującym Pacjentom szansę na życie.

W jesiennym semestrze roku akademickiego 2015/2016 studenci mają wyjątkową możliwość zorganizowania akcji rejestracji na swojej uczelni w ramach 
stażu w Fundacji DKMS Polska.

Organizując akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych masz przede wszystkim realny wpływ na poprawę sytuacji Pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie. Jest to również wspaniała przygoda, która wielu uczestnikom poprzednich edycji pomogła obrać swój życiowy kierunek oraz miała pozytywny wpływ na ich przyszłą karierę zawodową. Dzięki dwudniowemu szkoleniu, a także wspólnym działaniom masz doskonałą możliwość zawarcia wielu nowych znajomości z ludźmi z całego kraju i tym samym, zdobycia wartościowych kontaktów. Do tego zaliczasz jedyny w swoim rodzaju staż, dzięki któremu przyczyniasz się do ratowania ludzkiego życia!

Zostając Liderem projektu na swojej uczelni, jesteś osobą odpowiedzialną za realizację działań związanych z akcją, którą będziesz organizował. Każdy Lider, który rzetelnie wypełni swoje obowiązki oraz wykaże się realnym zaangażowaniem, otrzymaoficjalne zaświadczenie o odbyciu stażu w Fundacji DKMS Polska z wyszczególnionym zakresem odpowiedzialności oraz referencje. Będzie to potwierdzenie zdobytych umiejętności i doświadczenia, które są nieodłącznym elementem procesu budowania kariery zawodowej.

źródło: https://www.dkms.pl/pl/student-o-projekcie

APLIKUJ: http://www.dkms.pl/pl/student-aplikuj